Väderstation Pertteli
Varning för skogsbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland och Birkaland.
Vindvarning för landområden: Landets västra del, landskapet Norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo och i kommunen Enontekis: På morgonen är den sydliga vinden kraftigt, i vindbyarna 15 m/s.
Valid: 2016-09-27 10:48 - 2016-09-28 10:48 UTC
Warnings by MeteoAlarm.

Who's online

Max Online
Today 36
September 36
2016 36
11/2008 -> 36
Pageviews
Today 2501
September 122451
2016 2600777
11/2008 -> 14020887
Visitors
Today 615
September 37414
2016 902198
11/2008 -> 5946776
Pageviews- and visitors-data by Google Analytics


Privacy Policy | Tag kontakt © 2006-2016 nordicweather.net | online | Max idag: